Johtamisosaaminen ja yrittäjyys sosiaali- ja terveysalalla, 5 op - TH00BQ99