Akuutti-, teho- ja päivystyshoitotyö, 5 op - 7031499