Terveyden edistämisen syventävät opinnot, 5 op - 7031505