Sisätauti-kirurgisenpotilaan hoitotyö 1, 8 op - 7031518