Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö, 8 op - 7031520