Toimintarajoitteisen asiakkaan hoitotyö, 1 op - TH00BW42