Johtaminen, laadunvarmistus ja työntekijyysosaaminen, 3 op - TH00BW47