Sisätauti-kirurgisenpotilaan hoitotyö 1, 8 op - TH00BW50