Mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitotyö, 8 op - TH00BW52