Hoitotyön kehittämisen projektipaja, 6 op - TH00BW55