Sairaanhoidon vapaavalintainen harjoitteluympäristö, 15 op - TH00BW57