Terveydenhoitotyön erityisosaaminen, 8 op - TH00BW58