Terveydenhoitotyön syventävä erityisosaaminen, 7 op - TH00BW60