Tutkimusryhmäopinnot - Tietoliikenne ja Tietoturva 1, 10 op - TT00BP72