Perehdytys Informaatioteknologiaan: liiketoiminta ja ohjelmointi, 5 op - TT00CJ66