Perehdytys Informaatioteknologiaan: projektityöskentely ja osaamispolut, 5 op - TT00CJ69