Tietoverkkojen ja tietoturvan perusteet, 5 op - 5051215