Elektroniikan ja tiedonsiirron perusteet, 5 op - 5051112