Sosiaali- ja terveysala ja suomi toisena kielenä 1 (B1), 5 op - TH00BH17