Sosiaali- ja terveysalan matematiikan valmentavat opinnot, 5 op - TH00BH20