Korkeakouluopinnot ja suomi toisena kielenä 2, tekniikan ala (B1), 5 op - TE00BW93