Sosiaali- ja terveysala ja suomi toisena kielenä 2 (B1), 5 op - TH00BH18