YRITYSKIIHDYTTÄMÖ Yrityspolun loppuopinnot (III), 25 op - YH00BF85