Erityissosiaaliohjauksen työorientaatioita, 5 op - TH00BQ05