Osallisuus ja toimijuus hyvinvointipalveluissa, 5 op - TH00BQ00