Sosiaalioikeus ja lainsäädäntöosaaminen, 5 op - TH00BQ03