Syöpäpotilaan hoito moniammatillisena toimintana, 5 op - TH00BZ90