Syöpään sairastuneen hoidon kehittäminen, 5 op - TH00BZ91