Preanalytiikan ja kliinisten laboratoriopalveluiden ohjaus ja konsultointi, 5 op - TH00BS01