Terveyden edistämisen tietoperusta, 5 op - TH00BP94