Terveyden, työ- ja toimintakyvyn edistäminen työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä, 5 op - TH00BY91