Yhteistyö terveyshuollon ja työyksikön välillä sekä yhteistoiminnan johtaminen, 5 op - TH00BY92