Siirry suoraan sisältöön

English Professional Skills, B2 (3 op)

Toteutuksen tunnus: 1001004-3223

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.07.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

  • Englanti

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Anniina Vainio

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Oppimateriaalit

Materiaalit tulevat saataville Itslearning-oppimisympäristöön. Opiskelijalle ei materiaalikustannuksia

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus Zoomissa. Itsenäisen työskentelyn lisäksi pari- ja ryhmätyöskentelyä.

Sisällön jaksotus

12.9.-31.10.
Verkko-opetus tapahtuu Zoomissa, linkki tapaamiseen lähetetään opiskelijoille ennen ensimmäistä tuntia. Linkki pysyy samana koko opintojakson ajan.

Englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa harjoitellaan alakohtaisten tehtävien ja sisältöjen avulla. Opintojaksolla kirjoitetaan ja luetaan tekstejä, pidetään suullinen esitelmä, keskustellaan ja harjoitellaan keskeistä sanastoa. Opiskelija saa itsevarmuutta kielen käyttämiseen työelämässä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssiarvosanaan vaikuttavat läsnäolon lisäksi sekä suulliset että kirjalliset suoritukset. Tarkemmat tiedot kurssilla.
'Opettajan palautteen lisäksi opiskelija saa vertaispalautetta muilta opetusryhmän jäseniltä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu kurssista tai jättää kurssisuorituksen kesken

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan kieli on tilanteeseen sopivaa, loogista, sujuvaa ja selkeää sekä kirjallisesti että suullisesti. Puhetta ja tuotettua tekstiä on helppo seurata. Opiskelijalla on alakohtainen sanasto kohtalaisen hyvin hallussa, ja hän osaa käyttää sitä hyödykseen kirjallisessa ilmaisussa. Virheitä saattaa esiintyä silloin tällöin sekä puheessa että kirjoituksessa, mutta ne eivät vaikuta kriittisesti ymmärrettävyyteen. Opiskelija on seurannut suorituksissaan tehtävänantoa ja hänen tuotoksensa ovat tyyliltään ammatillisia. Opiskelija osallistuu pääosin aktiivisesti opetukseen ja vuorovaikutustilanteisiin. Kurssisuoritukset on palautettu ja tehty hyvin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan kieli on tilanteeseen sopivaa, loogista, sujuvaa ja selkeää sekä kirjallisesti että suullisesti. Puhetta ja tuotettua tekstiä on helppo seurata. Opiskelijalla on alakohtainen sanasto kohtalaisen hyvin hallussa, ja hän osaa käyttää sitä hyödykseen kirjallisessa ilmaisussa. Virheitä saattaa esiintyä silloin tällöin sekä puheessa että kirjoituksessa, mutta ne eivät vaikuta kriittisesti ymmärrettävyyteen. Opiskelija on seurannut suorituksissaan tehtävänantoa ja hänen tuotoksensa ovat tyyliltään ammatillisia. Opiskelija osallistuu pääosin aktiivisesti opetukseen ja vuorovaikutustilanteisiin. Kurssisuoritukset on palautettu ja tehty hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan kieli on monipuolista, taitavaa, asianmukaista ja osuvaa sekä kirjallisissa että suullisissa suorituksissa. Puhetta ja tuotettua tekstiä on miellyttävää seurata. Alakohtainen sanasto on erinomaisesti hallinnassa ja opiskelija osaa käyttää sitä hyödykseen tuotoksissaan. Opiskelija on taitava vuorovaikuttaja ja tarttuu innokkaasti tilaisuuksiin käyttää kieltä. Sekä suullisessa että kirjallisessa tuotoksessa on käytetty monimutkaisia rakenteita. Opiskelija on ollut aktiivinen kurssilla ja kurssisuoritukset osoittavat erinomaista valmiutta käyttää kieltä.