Siirry suoraan sisältöön

English Professional Skills, B2 (3 op)

Toteutuksen tunnus: 1001004-3262

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 19.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Englanti

Paikat

56 - 65

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Katriina Vesanen

Ryhmät

 • PSOSTS23
  Sosionomi (AMK), Turku, S23
 • 16.01.2024 12:30 - 15:00, English Professional Skills, B2 1001004-3262
 • 23.01.2024 09:00 - 12:00, English Professional Skills, B2 1001004-3262
 • 23.01.2024 12:00 - 15:00, English Professional Skills, B2 1001004-3262
 • 06.02.2024 08:15 - 09:45, English Professional Skills, B2 1001004-3262
 • 06.02.2024 10:00 - 11:30, English Professional Skills, B2 1001004-3262
 • 13.02.2024 08:00 - 10:00, English Professional Skills, B2 1001004-3262
 • 13.02.2024 10:00 - 12:00, English Professional Skills, B2 1001004-3262
 • 05.03.2024 09:00 - 12:00, English Professional Skills, B2 1001004-3262
 • 05.03.2024 12:00 - 15:00, English Professional Skills, B2 1001004-3262
 • 12.03.2024 09:00 - 12:00, English Professional Skills, B2 1001004-3262
 • 12.03.2024 12:00 - 15:00, English Professional Skills, B2 1001004-3262
 • 19.03.2024 08:00 - 10:00, English Professional Skills, B2 1001004-3262
 • 19.03.2024 10:00 - 12:00, English Professional Skills, B2 1001004-3262
 • 19.03.2024 12:00 - 14:00, English Professional Skills, B2 1001004-3262

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Oppimateriaalit

Opettajan oma materiaali, verkkomateriaali, kaikki oppimateriaali on saatavilla itslearningissa. Ei kustannuksia opiskelijalle.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkkotehtävät, itsenäinen työskentely, pari-/ryhmätyöskentely, itsearviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei lopputenttiä, kurssi perustuu tehtäväkohtaiseen arviointiin,

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys, digioppiminen, tiimioppiminen, reflektointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- opetustunnit ja kotitehtävät yht. 26h
- suullisen esityksen valmistelu ja esittäminen 15 h
- yksilö ja paritehtävät itsissä 40 h

Sisällön jaksotus

HUOM!
Opintojakson tunneista osa pidetään lähitunteina kampuksella ja osa verkossa.
Verkkotapaamiset pidetään Zoomissa. Kutsu ensimmäiseen tapaamiseen lähetetään ja koko kurssin ajan käytetään samaa verkkolinkkiä.

Course content:

• Personal learning goals and needs, language level, studies and professional profile
• English needed in client situations
• Professional vocabulary
• Field-related topics; texts and discussion
• Reading and summarizing field-related articles
• Spoken presentation
• Self-reflection, thesis abstract guidance

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ensisijaisesti itslearning viestikanava kurssikohtaiseen viestintään, lisäksi sähköposti ja tarvittaessa sovitut ohjausajat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko kurssi arvioidaan asteikolla 0-5: perustuen tehtäväperusteiseen pisteytykseen, Osa arvioitavista tehtävistä suoritetaan kampuksella ja osa itsenäisenä työskentelynä yksin tai ryhmässä, kts. itslearningista tarkemmat kriteerit.

Palaute ja arviointi: Opettaja, vertaispalaute, itsearviointi

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu kurssista tai jättää kurssisuorituksen kesken.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aiheen käsittely englanniksi moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista. Teksti vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikä etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin rakenteita ja perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee joitakin virheitä. Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti. Puhetta ei ole aina helppo seurata. Sidosteisuudessa ja vuorovaikutuksessa voi olla huomattavia puutteita. Kieli on melko yksinkertaista ja epäröivää. Opiskelija pystyy kuitenkin välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus ymmärrettävyyttä. Kurssitehtävät on suoritettu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kieli on rakenteellisesti selkeää ja loogista. Suullinen ja kirjallinen tuotos on sujuvaa ja selkeää. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hyvin hallussa. Joitakin virheitä voi esiintyä. Opiskelija ymmärtää oman alansa englanninkielistä materiaalia. Puhe on loogista ja johdonmukaista. Vuorovaikutus ja reagointi on pääosin sujuvaa ja selkeää. Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa ja on sopivaa eri ammatillisiin tilanteisiin. Teksti etenee kohtalaisen loogisesti. Tyylivirheitä voi esiintyä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi ilmetä virheitä. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhetta on helppo seurata. Kieli on sujuvaa vaikka joitakin katkoja ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä. Kurssisuorituksessa ei ole puutteita ja tehtävät on hyvin tehty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely englanniksi on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää ja loogista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin johdonmukaisista, osuvaa ja loogista. Siirtymät asiasta toiseen ovat erittäin sujuvia. Vuorovaikutus on erittäin taitavaa, nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta. Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista. Kurssisuoritus osoittaa aktiivisuutta ja tehtävät on suoritettu erinomaisesti.