Siirry suoraan sisältöön

Suomen kieli ja viestintä (3 op)

Toteutuksen tunnus: 1001006-3227

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.08.2022 - 30.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 30.10.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Johanna Vaaherkumpu

Vastuuopettaja

Johanna Vaaherkumpu

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeistama.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää lähitunteja ja verkko-osuuden.
Osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset ja suulliset harjoitukset.
Lähitunneilla perehdytään puheviestinnällisiin valmiuksiin kouluttajan opastuksella ja vertaispalautteen avulla.
Arviointi asteikolla 0-5.
yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit, mediaympäristön osaaminen, teoreettinen ja analyyttinen osaaminen.

Kansainvälisyys

Tunnit toteutetaan innovaatiopedagogiikkaa hyödyntäen.
Tehtävät Itslearningissa..Opintojakso koostuu Zoom-tunneista ja lähiopetuksesta,:ohjaus, tehtävänannot ja palaute tehtäviin liittyen. Lisäksi harjoituksia itsenäisenä työnä opettajan ohjeistuksen mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät seuraavilta alueilta:
kielenhuolto
kirjoittaminen
puheviestintä
3 op
Kielenhuolto-osuus verkossa

Sisällön jaksotus

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään.
Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.
Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan
oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.
Ajoitus: syksy 2022

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkossa tehtävät tehtävät ja lähituntien opetus ja puheviestinnälliset osuudet.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä eikä ole ollut paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tehnyt välttävästi tehtävät ja ollut harvoin paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on tehnyt aktiivisesti tehtävät, ottanut asioista selvää ja ollut kiitettävästi paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on tehnyt erinomaisesti tehtävät, ottanut asioista selvää, soveltanut tietoa tehtäviin ja ollut aina paikalla lähitunneilla.
Sekä verkko- että lähituntien osuudet on suoritettu erinomaisesti.