Siirry suoraan sisältöön

Suomen kieli ja viestintä (3 op)

Toteutuksen tunnus: 1001006-3248

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

24.10.2022 - 09.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Media-alan koulutus

Opettaja

 • Johanna Vaaherkumpu

Vastuuopettaja

Johanna Vaaherkumpu

Ryhmät

 • PMEDIS22jour
  PMEDIS22 journalismi
 • 17.01.2023 09:00 - 12:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3248
 • 19.01.2023 09:00 - 12:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3248
 • 24.01.2023 09:00 - 12:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3248
 • 26.01.2023 09:00 - 12:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3248
 • 31.01.2023 09:00 - 12:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3248
 • 02.02.2023 09:00 - 12:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3248
 • 07.02.2023 09:00 - 12:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3248
 • 07.02.2023 12:00 - 15:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3248
 • 14.02.2023 09:00 - 12:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3248
 • 14.02.2023 13:00 - 16:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3248

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeistama.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää lähitunteja ja verkko-osuuden.
Osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset ja suulliset harjoitukset.
Lähitunneilla perehdytään puheviestinnällisiin valmiuksiin kouluttajan opastuksella ja vertaispalautteen avulla.
Arviointi asteikolla 0-5.
yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit, mediaympäristön osaaminen, teoreettinen ja analyyttinen osaaminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Tunnit toteutetaan innovaatiopedagogiikkaa hyödyntäen.
Tehtävät Itslearningissa..Opintojakso koostuu Zlähioepetuksesta, mahdollisesti joistakin Zoom-tunneista, ohjaus, tehtävänannot ja palaute tehtäviin liittyen. Lisäksi harjoituksia itsenäisenä työnä opettajan ohjeistuksen mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät seuraavilta alueilta:
kielenhuolto
kirjoittaminen
viestintä ja vuorovaikutus
3 op

Sisällön jaksotus

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään.
Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.
Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan
oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti, Itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkossa tehtävät tehtävät ja lähituntien opetus ja puheviestinnälliset osuudet.
Oppituntien ajankohdat:

19.1. klo 9-12

26.1. klo 9-12

2.2. klo 9-12

7.2. klo 12-15

16.2. klo 9-12

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä eikä ole ollut paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tehnyt välttävästi tehtävät ja ollut harvoin paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on tehnyt aktiivisesti tehtävät, ottanut asioista selvää ja ollut kiitettävästi paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on tehnyt erinomaisesti tehtävät, ottanut asioista selvää, soveltanut tietoa tehtäviin ja ollut aina paikalla lähitunneilla.
Sekä verkko- että lähituntien osuudet on suoritettu erinomaisesti.