Siirry suoraan sisältöön

Suomen kieli ja viestintä (3 op)

Toteutuksen tunnus: 1001006-3256

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 03.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

16 - 50

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • Noora Hämäläinen

Ryhmät

 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A
 • 19.09.2023 14:00 - 16:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3256
 • 27.09.2023 14:00 - 16:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3256
 • 05.10.2023 12:00 - 14:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3256
 • 11.10.2023 12:00 - 14:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3256
 • 24.10.2023 08:00 - 12:00, Puhe-esitykset, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3256
 • 25.10.2023 12:00 - 16:00, Puhe-esitykset, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3256
 • 31.10.2023 12:00 - 16:00, Puhe-esitykset, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3256
 • 01.11.2023 08:00 - 12:00, Puhe-esitykset, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3256

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali toimii itsenäisen opiskelun ja yhdessä oppimisen tukena. Materiaalia hyödynnetään oman oppimisen, tehtävien tekemisen sekä tiedonhankinnan apuna. Tehtäviin liittyvät materiaaleista on linkitettynä Itslearning-työtilassa

Saatavissa sähköisesti Turun AMK:n kirjastosta:
- Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (tukea kielenhuollon tehtäviin ja raportointiin) > haku sähköisenä Finnasta

Lisäksi:
- Turun AMK:n opinnäytetyön kirjoitusohjeet ja lähteidenkäytön ohjeet (tukea tutkielmatyyppisen kirjoittamisen perusteisiin) > Messi
- Tuntimateriaalit (täydentävät ja tuovat eri näkökulmia käsiteltäviin viestinnän aiheisiin) > Itslearning
- Oma tiedonhaku tehtäviä varten (yksilöllisesti valittu opiskelijan oman oppimistavoitteen mukaan; asiantuntijaesitykseen ja tehtäviin tarvittava lähdekirjallisuus) > tiedonhaku eri kirjastoista ja netistä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäinen etäopiskelu, ryhmä- ja parityöskentely, verkko-opiskelu, tehtäväperustaisuus.
Verkko-oppimisalusta: itslearning.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu tehtäviin. Myöhässä palauttaminen alentaa arvosanaa. Kurssin päättymisen jälkeen opiskelija voi tutkintosäännön mukaisesti palauttaa puuttuvia tehtäviä puolen vuoden ajan. Sen jälkeen on ilmoittauduttava uudelle vastaavalle kurssille.

Kansainvälisyys

Toimintatapoina ovat aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja opiskelijan itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, parityöskentely ja ryhmätyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op. = 80 h opiskelijan työtä

Kurssin arvioitavat tehtävät ja arviointikriteerit esitellään tarkemmin ensimmäisellä oppitunnilla.

Sisällön jaksotus

Opetus alkaa ti 19.9.

Osaamistavoitteet:
Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Opintojakson sisältö:
• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolla on C-kielitaitovaatimus.
Edeltävyysehtoina ovat seuraavat opinnot:
- lukion äidinkieli ja kirjallisuus,
- ammatillisen koulutuksen äidinkieli ja viestintä tai
- vastaavat opinnot suomi toisena kielenä oppimäärinä.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai tehtäviä puuttuu kokonaan. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.