Siirry suoraan sisältöön

Suomen kieli ja viestintä (3 op)

Toteutuksen tunnus: 1001006-3258

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 35

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Johanna Vaaherkumpu

Ryhmät

 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 23.10.2023 09:00 - 12:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3258
 • 26.10.2023 13:00 - 15:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3258
 • 31.10.2023 10:00 - 12:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3258
 • 07.11.2023 09:00 - 12:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3258
 • 14.11.2023 09:00 - 12:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3258
 • 16.11.2023 09:00 - 12:00, Suomen kieli ja viestintä 1001006-3258

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeistama.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää lähitunteja ja verkko-osuuden.
Osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset ja suulliset harjoitukset.
Lähitunneilla perehdytään puheviestinnällisiin valmiuksiin kouluttajan opastuksella ja vertaispalautteen avulla.
Arviointi asteikolla 0-5.
yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit, mediaympäristön osaaminen, teoreettinen ja analyyttinen osaaminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Tunnit toteutetaan innovaatiopedagogiikkaa hyödyntäen.
Tehtävät Itslearningissa..Opintojakso koostuu Zoom-tunneista, ohjaus, tehtävänannot ja palaute tehtäviin liittyen. Lisäksi harjoituksia itsenäisenä työnä opettajan ohjeistuksen mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät seuraavilta alueilta:
kielenhuolto
kirjoittaminen
viestintä ja vuorovaikutus
3 op

Sisällön jaksotus

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään.
Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.
Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan
oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Ajoitus viikot 43-46.
Kaikki tunnit Zoomissa:
23.10. klo 9-12
26.10. klo 13-15
31.10. klo 9-12
7.11. klo 9-12
14.11. klo 9-12
16.11. klo 9-12

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti, puhelin.
johanna.vaaherkumpu@turkuamk.fi
puh. 0040 849 8443

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä eikä ole ollut paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on tehnyt välttävästi tehtävät ja ollut harvoin paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on tehnyt aktiivisesti tehtävät, ottanut asioista selvää ja ollut kiitettävästi paikalla lähitunneilla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on tehnyt erinomaisesti tehtävät, ottanut asioista selvää, soveltanut tietoa tehtäviin ja ollut aina paikalla lähitunneilla.
Sekä verkko- että lähituntien osuudet on suoritettu erinomaisesti.