Siirry suoraan sisältöön

Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation (1 op)

Toteutuksen tunnus: 100114-3240

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.11.2022 - 18.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 35

Koulutus

 • Degree Programme in Information and Communications Technology

Opettaja

 • Leena Hämölä-Glorioso

Ryhmät

 • PTIVIS21O
  Software Engineering and Project Management
 • PTIVIS21H
  Terveysteknologia
 • PTIVIS21T
  Data Networks and Cybersecurity
 • PTIVIS21S
  Embedded Software and IoT
 • PINFOS21
  Information and Communications Technology (International), S21
 • PTIVIS21P
  Game and Interactive Technologies
 • PIOTK21
  Degree Programme in Information Technology, Cyber Security and IoT

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

- Opettajan materiaali ITSlearning-alustalla. Materiaali on oltava mukana tunneilla joko tulostettuna (suositus) tai sähköisenä (kannettavalla tietokoneella, ei puhelimella).

Opetusmenetelmät

- lähitunnit ( tai mahdollinen verkko-opetus Zoomissa)
- verkkotehtävät
- video-cv

Sisällön jaksotus

Kurssilla käsitellään seuraavat asiat:
- koulutuksen esittely
- työsuhteet ja CV
- lukuilmaukset
- puhelintilanteet ja sähköpostit
- IT-alan sanasto ja ajankohtaiset aiheet
(-yritykset ja niiden toiminta)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu aktiiviseen osallistumiseen tunneilla, suullisiin tehtäviin ja suulliseen tenttiin. Kurssia ei voi suorittaa vain tekemällä tehtävät ja osallistumalla tenttiin. Jos 70% läsnäolo ei täyty tunneilla, arvosana laskee yhdellä numerolla.
Kurssin perusteella opiskelija saa myös virkamiesruotsin suullisen arvosanan. Arvosana on hyvä, kun kurssiarvosana on 4-5 ja tyydyttävä, kun kurssiarvosana on 1-3.Arviointi Common European Framework of Reference asteikon mukaan
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb68