Siirry suoraan sisältöön

Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation (1 op)

Toteutuksen tunnus: 100114-3248

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 31.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 06.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

10 - 25

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Nina Roine
 • Satu Taiminmäki

Ryhmät

 • PKÄTIS22
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 21.09.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3248
 • 21.09.2023 10:00 - 11:30, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3248
 • 26.09.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3248
 • 27.09.2023 12:30 - 14:00, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3248
 • 27.09.2023 14:15 - 15:45, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3248
 • 29.09.2023 12:30 - 14:00, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3248
 • 29.09.2023 14:15 - 15:45, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3248
 • 04.10.2023 12:30 - 14:00, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3248
 • 04.10.2023 14:15 - 15:45, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3248
 • 05.10.2023 08:00 - 09:30, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3248
 • 06.10.2023 10:30 - 12:00, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3248

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali aukeaa itsissä kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus, itsenäiset työt, parityöskentely, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tehtävien palautus kirjalliseen tenttiin mennessä.
Uusintamahdollisuus loppusyksyllä maras/joukukuun uusinnoissa. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, ja opetellaan hoitoalan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Erityisesti painotetaan kätilön ja tulevan/synnyttävän/synnyttäneen äidin vuorovaikutusta ja siihen liittyvää sanastoa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suorituksia. Jos opiskelija omaa vahvan kielitaidon, johon sisältyy myös hoitoalan ja erityisesti kätilötyön terminologia, hän voi olla yhteydessä opettajaan. Ole kurssin alussa yhteydessä myös, jos epäilet, että kielitaitosi ei riitä virkamiesruotsin suorittamiseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, kätilön ammattisanaston kerääminen, aktivointitehtävän laatiminen ja ohjaaminen, kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 20h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Tuleville kätilöille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi syyslukukaudella 23 Opetus viikoilla 36-40 4h/vko

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin lopussa.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Hylätty (0)

Puutteellinen suoriutuminen suullisesta tentistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suoriutuu valmistellun tekstin lukemisesta niin, että joistakin virheistä huolimatta puhe on ymmärrettävää. Ei pysty vapaaseen improvisoituun jutteluun kohdekielellä edes tavallisista arkipäivän aiheista, tai jos pystyy, rakenteet ovat virheellisiä ja seassa suomea tai englantia. Reagoi kysymyksiin ja ymmärtää toista puhujaa, mutta taidot eivät riitä jatkamaan keskustelua. Valmisteltu teksti on suppea ja omia mielipiteitä ei esiinny.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoriutuu valmistellun puheen lisäksi myös improvisoidusta puheesta, pystyy ilman apuvälineitä käyttämään myös hoitoalan sanastoa, käyttää rakenteita pienistä virheistä huolimatta melko sujuvasti, osaa esim. taivuttaa verbit oikein, kuulija pystyy seuraamaan puhetta, jossa ei esiinny ymmärrystä haittaavia ääntämisvirheitä yms. Kuullunymmärtäminen on sujuvaa ja pystyy poimimaan myös muiden puhujien repliikeistä sanastoa omiin tarpeisiin. Hallitsee prepositioiden käyttöä ja sanajärjestyksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa ilmaista itseään suullisesti ilman mitään häiritseviä ongelmia tai puutteita. Osaa käyttää sujuvasti hoitoalan sanastoa oikeissa muodoissa, ottaa aktiivisesti osaa keskusteluun, osaa kertoa mielipiteensä ja vastata kysymyksiin ilman valmistautumista. Ääntämisessä ei huomautettavaa, kuulijan on helppo seurata puhetta, jossa ei esiinny häiritseviä taukoja.