Siirry suoraan sisältöön

Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation (1 op)

Toteutuksen tunnus: 100114-3252

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi
  • roo.sv

Koulutus

  • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Satu Taiminmäki

Ryhmät

  • PRÖNTS22
    Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
  • 03.10.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3252
  • 12.10.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3252

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Itslearning Svenska för en blivande röntgenskötare.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus, itsenäiset työt, parityöskentely, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tentti vko 40
Kirjallinen tentti vko 41

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, ja opetellaan hoitoalan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suorituksia. Jos opiskelija omaa vahvan kielitaidon, johon sisältyy myös hoitoalan terminologia, hän voi olla yhteydessä opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, röntgenhoitajan ammattisanaston kerääminen, suullisen aktivoinnin laatiminen ja kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 20h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Tuleville röntgenhoitajille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi syyslukukausi 23 . Kontaktiopetus viikoilla 35-41

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti viikolla
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.