Siirry suoraan sisältöön

Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation (1 op)

Toteutuksen tunnus: 100114-3276

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

10 - 25

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Satu Taiminmäki

Ryhmät

 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti
 • 25.10.2023 15:00 - 16:30, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3276
 • 26.10.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3276
 • 26.10.2023 10:00 - 11:30, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3276
 • 31.10.2023 10:00 - 11:30, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3276
 • 31.10.2023 12:00 - 13:30, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3276
 • 29.11.2023 12:45 - 14:15, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3276
 • 29.11.2023 14:30 - 16:00, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3276
 • 04.12.2023 08:00 - 09:30, Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation 100114-3276

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Aika ja paikka

syyskukukausi 2018 ICT-talo

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Kurssin alkaessa Itslearning-alustalla tehtävät ja niihin liittyvät materiaalit. Svenska för en blivande ergoterapeut

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus, itsenäiset työt, parityöt, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tentti loppukurssista viikoilla 48&49 tai erikseen sovittuna aikana.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, opetellaan toimintaterapeutin työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Tuntityöskentelyssä korostetaan suullisia harjoituksia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoristustapoja. Jos opiskelija omaa vahvan kielitaidon, johon sisältyy myös toimintaterapiassa tarvittavaa sanastoa ja terminologiaa, hän voi olla yhteydessä opettajaan ja suorittaa kurssin tenttimällä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, toimintaterapian ammattisanaston kerääminen, suullisen ryhmätyön laatiminen ja kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 16h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Toimintaterapiaopiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi Kurssin opetus syksyllä 23 viikoilla 35-49.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Hylätty (0)

Etätehtävät/muut tehtävät tekemättä/palauttamatta, hylätty suoritus tentissä, liikaa poissaoloja kontaktiopetuksesta.