Siirry suoraan sisältöön

Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation (1 op)

Toteutuksen tunnus: 100114-3293

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.09.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketoiminnan logistiikan koulutus

Opettaja

 • Jaana Kaartovuori

Ryhmät

 • PLILOS23A
  PLILOS23A
 • 30.10.2023 12:15 - 13:45, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 02.11.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 06.11.2023 12:00 - 14:00, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 09.11.2023 08:00 - 10:00, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 13.11.2023 12:15 - 13:45, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 20.11.2023 12:15 - 13:45, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 23.11.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 27.11.2023 12:00 - 14:00, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 30.11.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet, KIRJALLINEN TENTTI
 • 04.12.2023 12:00 - 14:00, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289
 • 07.12.2023 10:00 - 12:00, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3289

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan keräämä materiaali ja harjoitukset suulliseen viestintään ( + tunneilla käytettävät monisteet)

Opetusmenetelmät

Lähitunneilla suullisia harjoituksia pareittain ja pienryhmissä.
Jokainen opiskelija valmistautuu myös pitämään oman suullisen esityksen (esim. tuote- tai yritysesittely) ja osallistuu keskusteluun pienryhmissä sovittuna ajankohtana opintojakson loppupuolella (kampus). Suullisesta tehdään myös itsearviointi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin aikana sovitaan tarkempi ajankohta pienryhmissä pidettävään suulliseen esitykseen (viikoilla 49 ja 50).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suullisia harjoituksia ja keskusteluja sekä suullinen esitys valmisteluineen (1 op eli n. 27h)

Sisällön jaksotus

Suullinen kommunikointi työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.
Opintojakso toteutetaan 2. periodissa.
Lähitunteja 2 x 2h viikossa. Tämä on suullisen osan toteutuskuvaus. Käytännössä Muntlig ja Skriftlig kommunikation on yhtä opintojaksoa. Tarkempaa tietoa kurssin alussa ja Itsissä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelijan tulee ilmoittautua molempiin toteutuksiin, sekä suulliseen (Muntlig) että kirjalliseen (Skriftlig) osaan, koska nämä arvioidaan erikseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suullinen ja kirjallinen kielitaito arvioidaan erikseen. Arviointi tehdään asteikolla 1-5 valtakunnallisten taitotasokuvausten mukaan.
Arvioinissa huomioidaan tuntiaktiivisuus, oma suullinen esitys ja vuorovaikutus keskustelussa sekä itsearviointi.
Opintojaksolla edellytetään läsnäoloa vähintään 75% pidetyistä lähitunneista. Osallistuttuaan vähintään 50% lähitunneille voi opiskelija osallistua suulliseen kokeeseen, mutta arvosana alenee.
Tutkintotodistuksessa arvosanat 1-3 vastaavat TYYDYTTÄVÄÄ TAITOA ja 4-5 HYVÄÄ TAITOA.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu työelämän yleisistä ja alakohtaisista suullisista viestintätilanteista asianmukaisella tavalla. Tuotos on liian niukkaa ja/ tai puheen pääsisällön ymmärtäminen on muille osapuolille vaikeaa tai lähes mahdotonta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija selviytyy tavallisimmissa ennakoitavissa työelämän yleisissä ja alakohtaisisssa kielenkäyttötialnateissa. Pystyy vistimään pääosin ymmärrettävästi, vaikka viestintä vaatii ponnisteluja kummaltakin osapuolelta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija selviytyy kohtalaisesti jokapäiväiseissä työelämän yleisissä ja alakohtisissa kielenkäyttötilanteissa. Pystyy välittämään haluamansa viestin, vaikka epäröinti hidastaa puhetta ja epätarkkuudet saattavat häiritä viestintää.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija selviytyy hyvin monipuolisissa ja vaativissakin työelämän yleisissä ja alakohtaisissa keilenkäyttötilanteissä Pystyy viestimään tilanteeseen sopivalla tavalla ja ottamaan luontevasti huomioon keskustelukumppaninsa. Puhe on sujuvaa ja vaivatonta.