Siirry suoraan sisältöön

Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation (2 op)

Toteutuksen tunnus: 100115-3216

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 16.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus

Opettaja

  • Leena Hämölä-Glorioso

Ryhmät

  • PAUTOS21B
    PAUTOS21B

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

- Opettajan materiaali ITSissä. Materiaali on oltava mukana tunneilla joko tulostettuna tai sähköisenä (kannettavalla tietokoneella, ei puhelimella)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

kirjallinen tentti molemmilla ryhmillä, suulliset tentit erillisen aikataulun mukaan

Kansainvälisyys

- lähiopetus
- kirjalliset tehtävät
- verkkotehtävät

Sisällön jaksotus

Lähitunneilla käsitellään:
- insinöörikoulutus
- työkokemus ja CV
- puhelintilanteet ja sähköpostit
- yritykset ja niiden toiminta
- auto- ja kuljetusalan sanasto ja ajankohtaiset aiheet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu aktiiviseen osallistumiseen tunneilla, kirjallisiin tehtäviin Pepissä ja kirjalliseen tenttiin. Jos 70% läsnäolo tunneilla ei täyty, arvosana laskee yhdellä numerolla. Arvosanan saaminen edellyttää vähintään 50% läsnäoloa tunneilla.

Kurssin perusteella opiskelija saa myös virkamiesruotsin kirjallisen arvosanan. Arvosana on hyvä, kun kurssiarvosana on 4-5 ja tyydyttävä, kun kurssiarvosana on 1-3.