Siirry suoraan sisältöön

Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation (2 op)

Toteutuksen tunnus: 100115-3247

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi
  • roo.sv

Koulutus

  • Röntgenhoitajakoulutus

Opettaja

  • Satu Taiminmäki

Ryhmät

  • PRÖNTS22
    Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali itslearning-alustalla ja muu verkkomateriaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäiset työt, parityöt,suullinen ja kirjallinen tentti.
Kirjallinen ja suullinen osa ovat samaa kurssia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen ja suullinen tentti kurssin viikoilla 40ja 41 Suullinen tentti pareittain, kirjallinen tentti koululla.
Mahdollinen uusinta syksyllä 23 marras/joulukuun uusinnoissa.

Kansainvälisyys

Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, ja opetellaan hoitoalan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää, kirjallisesti ja suullisesti. Erityisesti perehdytään teemoihin, jotka kuuluvat röntgenhoitajan ammattiin ja viestintään potilaan ja hoitajan välillä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaatii aktiivista läsnäoloa kurssilla, ellei toisin sovita. Opiskelija, joka kokee hallitsevansa jo hyvin kurssilla opetettavat asiat, voi sopia osallistumisesta näyttömuotoiseen suulliseen ja kirjalliseen tenttiin. Tämä vain erillisestä sopimuksesta opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävinä erilaisia kirjallisia ja suullisia harjoituksia, röntgenhoitajan ammattisanaston kerääminen ja muita itsenäisiä verkossa tehtäviä etätehtäviä.
3 op:n kokonaisuus, josta 16h kontaktiopetusta, 4h tenttejä, yht. n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Tuleville röntgenhoitajille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi syksyllä 23. Opetus viikoilla 35-41.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kaikilla lähitunneilla sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. 50% vaaditaan kirjallisen kokeen pisteistä kurssin kirjallisen osan läpäisemiseen. Esim. jos maximipistemäärä 100, 50p=arvosana 1.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle ja väh. 80 % läsnäolo.

Hylätty (0)

Etätehtävät puutteelliset, hylätty suoritus tenteissä, liikaa poissaoloja lähitunneilta