Siirry suoraan sisältöön

Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation (2 op)

Toteutuksen tunnus: 100115-3255

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 28.02.2023

Ajoitus

13.02.2023 - 24.03.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

10 - 30

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Nina Roine

Ryhmät

 • MSHTK22A
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, monimuoto, K22A
 • 13.02.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet
 • 27.02.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet
 • 06.03.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet
 • 13.03.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet
 • 20.03.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet Kirjallinen tentti

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali ja muu verkkomateriaali.
It'slearning avautuu kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäiset työt verkossa, parityöt, suullinen ja kirjallinen tentti.
Kirjallinen ja suullinen osa ovat samaa kurssia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen ja suullinen tentti kurssin viimeisellä viikolla

Kansainvälisyys

Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, ja opetellaan hoitoalan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää, kirjallisesti ja suullisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaatii aktiivista läsnäoloa kurssilla, ellei toisin sovita. Opiskelija, joka kokee hallitsevansa jo hyvin kurssilla opetettavat asiat, voi sopia osallistumisesta näyttömuotoiseen suulliseen ja kirjalliseen tenttiin. Tämä vain erillisestä sopimuksesta opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävinä erilaisia kirjallisia ja suullisia harjoituksia, sairaanhoitajan ammattisanaston kerääminen ja muita itsenäisiä verkossa tehtäviä etätehtäviä.
3 op:n kokonaisuus, josta 18-22h kontaktiopetusta, yht. n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Tuleville sairaanhoitajille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi keväällä 23.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kaikilla lähitunneilla sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia, painotus kuitenkin suullisessa kommunikoinnissa ja sen parantamisessa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle ja väh. 80 % läsnäolo.

Hylätty (0)

Etätehtävät puutteelliset, hylätty suoritus tenteissä, liikaa poissaoloja lähitunneilta