Siirry suoraan sisältöön

Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation (2 op)

Toteutuksen tunnus: 100115-3273

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

10 - 25

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • Satu Taiminmäki

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PBIOS23B
  Bioanalyytikko (AMK), S23B
 • PBIOS23A
  Bioanalyytikko (AMK), S23A

Pienryhmät

 • Pienryhmä A
 • Pienryhmä B
 • 01.11.2023 12:30 - 14:00, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273
 • 08.11.2023 12:45 - 14:15, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273
 • 08.11.2023 14:30 - 16:00, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273
 • 09.11.2023 12:30 - 14:00, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273
 • 09.11.2023 14:15 - 15:45, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273
 • 13.11.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273
 • 13.11.2023 10:00 - 11:30, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273
 • 15.11.2023 12:45 - 14:15, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273
 • 15.11.2023 14:30 - 16:00, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273
 • 20.11.2023 08:15 - 09:45, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273
 • 20.11.2023 10:00 - 11:30, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273
 • 20.11.2023 12:15 - 13:45, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273
 • 20.11.2023 14:00 - 15:30, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273
 • 04.12.2023 09:45 - 11:15, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273
 • 07.12.2023 08:30 - 11:00, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273
 • 07.12.2023 12:30 - 14:00, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273
 • 15.12.2023 09:00 - 12:30, Tentti, Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation 100115-3273

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2018 ICT

Oppimateriaalit

Itslearning-kansio avautuu kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus, itsenäiset työt, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti viikolla 50, suulliset sitä ennen viikolla 49.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, opetellaan bioanalyytikon työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Tuntityöskentelyssä korostetaan suullisia harjoituksia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja. Jos omaat vahvan ruotsinkielentaidon ja hallitset jo bioanalyytikon ammattisanaston, ole kurssin alussa yhteydessä opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, bioanalyytikon ammattisanaston kerääminen, suullisen ryhmätyön laatiminen ja kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 18-20h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Bioanalytiikan opiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Hylätty (0)

Etätehtävät tekemättä tai puutteelliset, kirjallisesta tentistä alle50%, liikaa poissaoloja kontaktitunneilta.