Siirry suoraan sisältöön

Svenska i arbetslivet, skriftlig kommunikation (2 op)

Toteutuksen tunnus: 100115-3292

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 06.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

10 - 25

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Ann-Katrin Tyni-Nummelin

Ryhmät

 • MTEATS22
  Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)
 • PTEATS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2022
 • PTEASS22
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus
 • 11.09.2023 13:30 - 16:00, Svenska
 • 18.09.2023 13:30 - 16:00, Svenska
 • 25.09.2023 13:30 - 16:00, Svenska
 • 02.10.2023 13:30 - 16:00, Svenska
 • 09.10.2023 13:30 - 16:00, Svenska
 • 23.10.2023 13:30 - 16:00, Svenska
 • 30.10.2023 13:30 - 16:00, Svenska

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan ja opiskelijan oma sekä verkkomateriaali

Opetusmenetelmät

Monipuolisia aktivoivia ja toiminnallisia tehtäviä lähiopetuksessa ja verkko-oppimisalusta itslearningissa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin päätteeksi

Kansainvälisyys

TOTEUTUS LÄHIOPETUKSESSA RYHMÄTYÖSKENTELYNÄ SEKÄ VERKOSSA ITSENÄISENÄ TYÖSKENTELYNÄ. LISÄKSI KIRJALLINEN JA SUULLINEN TENTTI.

Kirjallisia ja suullisia itslearning-työtilassa. Osa tehtävistä interaktiivisia ryhmätehtäviä. Opiskelija etsii ja tuottaa osan materiaalista itse oman alan ja mielenkiinnon kohteiden mukaan ja työstää sitä oman taitotasonsa pohjalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kirjallisia ja suullisia etätehtäviä itslearning-työtilassa. Osa tehtävistä interaktiivisia ryhmätehtäviä.

Kirjallinen osa 2 op ja suullinen osa 1 op.
Yht. 3 op = n. 80 t opiskelijan työtä

Kielten opetuksen kontaktitunnit sisältävät vuorovaikutuksellista käytännön kielitaidon, sekä suullisen että kirjallisen, harjoittelua ja aktivointia opiskelijaryhmän kesken. Näin ollen on lähiopetuksessa läsnäolo (80%) välttämätöntä kurssin suorittamiseksi! Tuntiaktiivisuus on yksi arvioinnin kriteeri. Mahdolliset poissaolot lasketaan kurssin loppuarviointia alentavaksi.

Sisällön jaksotus

KURSSIN TAVOITE

Opiskelija ymmärtää ja osaa kommunikoida kirjallisesti ja suullisesti tavallisissa oman taiteenalansa viestintätilanteissa, oman taitotasonsa mukaan, kuitenkin vähintään taitotasolla B1.

Opiskelija osaa opintojakson käytyään
•kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
•kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista
•viestiä asiakaslähtöisesti
•käyttää oman alan keskeistä terminologiaa


TOTEUTUS LÄHIOPETUKSESSA RYHMÄTYÖSKENTELYNÄ.
Lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä verkossa ja pienryhmissä. Lopuksi kirjallinen ja suullinen tentti.
------------------------------------------------------------------------------------------------
- KIRJALLINEN JA SUULLINEN OSA OVAT SAMAA KURSSIA, ILMOITTAUTUMINEN MOLEMPIIN
------------------------------------------------------------------------------------------------
Lähiopetus Linnankadulla jollei toisin ilmoiteta, Luokassa H319+330

11.9.
18.9.
25.9.
2.10.
19.10.
(viikko 42 lomaviikko)
24.10.
30.10.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen (skriftlig) ja suullinen (muntlig) osa ovat samaa kurssia, arviointi erikseen.
Arviointi perustuu opiskelijan omaan aktiivisuuteen ja omakohtaisen materiaalin omaksumiseen riittävällä tasolla B1.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa lähiopetuksessa (läsnäolo 80%) ja etätehtävien tekemistä hyväksytysti. Kirjallinen ja suullinen tentti suoritettava myös hyväksytysti.