Siirry suoraan sisältöön

Svenska i arbetslivet, muntlig kommunikation (2 op)

Toteutuksen tunnus: 100116-3041

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2022 - 05.02.2023

Ajoitus

02.02.2023 - 25.05.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Lemminkäisenkatu

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

15 - 30

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Pia Lindgren

Ryhmät

 • MLIITS22
  Liiketalouden monimuotokoulutus, syksy 2022
 • 02.02.2023 09:00 - 12:00, Svenska i arbetslivet
 • 02.02.2023 13:00 - 17:00, Svenska i arbetslivet
 • 02.03.2023 09:00 - 12:00, Svenska i arbetslivet
 • 02.03.2023 13:00 - 17:00, Svenska i arbetslivet
 • 30.03.2023 09:00 - 12:00, Svenska i arbetslivet
 • 30.03.2023 13:00 - 17:00, Svenska i arbetslivet
 • 27.04.2023 09:00 - 12:00, Svenska i arbetslivet
 • 27.04.2023 13:00 - 17:00, Svenska i arbetslivet
 • 25.05.2023 09:00 - 12:00, Svenska i arbetslivet
 • 25.05.2023 13:00 - 17:00, Svenska i arbetslivet

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja  –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Kursmaterialet finns på itslearning
den baserar på Gå med vinst, Edita , e-bok

Allt möjligt annat studiematerial ska utnyttjas

Opetusmenetelmät

Metoder baserar sig på aktivt självständigt arbete och par/grupparbete med arbetslivsorienterade uppgifter.
Både muntlig och skriftliga övningar i klassen och i äkta kontexter

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

inga tentamen ,kursen evalueras på basis av slutförda uppgifter och kontinuerlig utvärdering

Kansainvälisyys

Suomeksi
Enligt Innopeda principer: arbetslivets autentiska situationer, teamarbete, diskussion
Individuella studier samt grupparbete. Läraren med i c 20 h.
Själv, kamrat och lärarutvärdering
Feedback på uppgifter

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Motsvarande kurser på andra högskolor. Alternativa kurser måste diskuteras och godkännas av språkläraren och tutor läraren

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kursen ger 5 studiepöänger vilket motsvarar c 135 h arbete
närindervisning börjar den 2.2.2023
lektioner med läraren 20 h
självevaluering 10 h
repetition av strukturer och ordförråd
förberedning till klassträffen /uppgifter

Sisällön jaksotus

Svenska i arbetslivet ger sammanlagt 5 poänger men i två separarata vitsord: 2 för de muntliga och 3 för de skfriftliga kunskaper. Kursens nivå är B1.

Hela kursen (muntlig och skriftlig) beskrivs här

Målet är att: studereranden klarar sig i olika muntliga och skrftliga affärslivssituationer. Han/hon kan söka och utnyttja branschrelaterade nyheter i media. Han/hon har en realistisk uppfattning om sin språknivå samt en positiv attityd för inlärning.
Kursen baserar på att bygga ordförråd inom och öva kommunikation.
.Arbetsansökning och arbetstliv
.Arbetsmiljö och omgivande samhälle
.Kundkontakter: att bygga och hålla kontakter
.Affärslivets terminologi
Kursen börjar vecka den 2.2.2023

Viestintäkanava ja lisätietoja

kursrelaterad kommunikation på its

mera personliga och brådskande meddelande i e-post

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Själv, kamrat och lärarutvärdering
Feedback på alla uppgifter
portfolio av minst 5 olika affärsdokument som evalueras,
andra uppgifter finns för övning

Hylätty (0)

undankänd :
Studeranden kan inte klara sig i varken skriftliga eller muntliga situationer på grund av knapp ordförråd, bristfälliga strukturer eller uttal.
Kommunikationen är svårt eller omöjligt att förstå.
Uppgifterna är inte returnerad
Närvaro/aktivitet i klassträff ytterst knappt

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1-2 (B1-) Studeranden kan framföra sitt meddelande på svenska i arbetslivets enkla och allmänna situationer trots att enstaka fel gör kommunikationen långsamt och delvis störande.
Själva budskapet framförs.
Studeranden är närvarande, visar något aktivitet

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

.
3-4 (B1) Studenrande kan reagera och uttrycka sig på ett lämpligt sätt i de flesta muntliga arbetslivssituationer.
Han/hon kan visa intresse och ställa frågor.
Uttalet är inte helt naturlig och det finns brister i strukturer och i ordförråd men studeranden visar motivation och försöker sitt bästa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

4-5 (B2+)
Studeranden klarar sig utmärkt i mångsidiga arbetslivssituationer.
Han/hon kan kommunicera i den stil som kontexten kräver och ta hänsyn till andra partiet. Kommunikationen är flytande och naturlig.
Ordförrådet professionell och omfattande.
Visar aktivitet och kan ge stöd till sina kamrater