Siirry suoraan sisältöön

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot 1 (1 op)

Toteutuksen tunnus: 1002354-3184

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 27.09.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 15

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Mervi Rankila-Källström

Ryhmät

  • PTEATS23
    Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2023

Tavoitteet

• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä.
• Opiskelija osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä.
• Opiskelija osaa kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan.
• Opiskelijaa osaa kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Sisältö

• yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
• opiskelijakunta TUO
• erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Peppi, Messi, Optima, sähköposti, työjärjestys, kirjasto
• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä
• koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
• ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, ryhmätyö, digioppiminen, fyysiset harjoitteet, oppimistehtävät.

Kansainvälisyys

Keskustelevat luennot, yhteisopettajuus, keskustelut, ryhmätyö, digioppiminen, fyysiset harjoitteet, oppimistehtävät.

Sisällön jaksotus

Orientoivat opinnot, syksy 2023
Sisältö:
- Orientaatio opiskeluun Turun ammattikorkeakoulussa
- Erilaisiin oppimisympäristöihin tutustuminen (tilat ja laitteet, kirjasto, Peppi, ItsLearning, Messi, Tuudo ym.)
- Opiskelijakunta TUO
- Esteetön opiskelu (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)
- Ryhmäytyminen
- Koulutusalaan tutustuminen (ammattikorkeakoulututkinnon rakenne ja sisältö, oman koulutusohjelman opetussuunnitelman esittely ja siihen tutustuminen, HOPS-ajattelun lähtökohdat ja mahdollisuudet (muut koulutusohjelmat, JOO-opinnot, virtuaaliopinnot), ammattikorkeakouluopiskelua koskevat säädökset ja määräykset)
- Opintososiaaliset edut (opintojen rahoitus, ateria- ja matkaedut, terveydenhuolto)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen orientoivaan viikkoon. Osallistuminen infotilaisuuksiin ja opintopsykologin tuokioon. Annettujen tehtävien suorittaminen määräajassa ja -mitassa.